Layout là gì?

Layout hay còn gọi là dàn trang, bố cục trình bày tài liệu.

layout

Template là gì?

Template là những mẫu layout dàn trang, bố cục được thiết kế sẵn, khi sử dụng chỉ việc đặt các đối tượng thông tin đồ họa vào chỉnh sửa một chút là hoàn thiện thiết kế. 

Ngôn ngữ sử dụng: HTMl-CSS, Javascript, Jquery

Theme là gì?

Theme là code đầy đủ, bản hoàn thiện của template