Gần đây, với việc phát hành phiên bản miễn phí của Unreal Engine và công bố miễn phí Source 2 Engine, bây giờ bạn đã có nhiều lựa chọn hơn để lập trình game. Nhưng việc chọn ra công cụ tốt nhất và những tập kỹ năng cho bạn có thể gặp một chút khó khăn. Hãy cùng xem qua một số những phần mềm miễn phí tốt nhất để bạn có thể phát triển game. Trước khi có thể thực sự nhảy vào nghiên cứu những công cụ này, bạn sẽ cần ít nhất một nền tảng kiến thức...