Mơ thấy giun đất chun vào chân, dùng tay bắt từng con ra. Mơ thấy 1 dòng sông, có một cây cầu cao và nhỏ, rộng khoảng 0,5 m, thấy 1 người đạp xe đạp đi qua. Phía dưới gần mặt nước cũng có 1 cây cầu nhỏ. Ý kiến của các chuyên gia như sau: Nằm mơ thấy giun đất có ý nghĩa gì? Chiêm bao thấy giun đất ẩn chứa con người bạn luôn hành động bí mật, điều này cũng nói lên rằng bạn thích lựa chọn con đường độc lập một mình, không thích bôn chen với nhiều...